Contact me
Peter Stojic
Mosern 103 / 16
A-8993 Grundlsee
Work Inquiries
office@smartpixel.at
Ph: +43 (0)676 72 12 799

Vektoriziranje

Vektorizacija: u tradicionalnoj grafici, broj piksela je unaprijed određen i raspoređen u mrežu s točno dodijeljenom bojom. Kada se poveća, vaša će grafika biti mutna i neprikladna za ispis. Ako odlučite stvoriti vektorsku datoteku, svaki se put može povećati ili smanjiti bez gubitka kvalitete. U osnovi, vektorska grafika sastoji se samo od linija i krivulja koje su određene vektorima. Na taj se način kvaliteta zadržava pri promjeni veličine jer se linije jednostavno izdužuju.

Planirate jedan neobičan poklon?

Vaš otisak na platnu u stilu stripa ili trebate umjetničku podršku za novu kampanju? U današnje vrijeme uvijek morate ponuditi nešto novo da biste uvjerili. Ako je tako, nemojte dopustiti da vas nedostatak znanja u području obrade slika spriječi u planiranju. Gubitak kvalitete može se povećati ili smanjiti. U osnovi, vektorska grafika sastoji se samo od linija i krivulja koje su određene vektorima. Na taj se način kvaliteta zadržava pri promjeni veličine jer se linije jednostavno izdužuju.

Vektoriziranje

Osim logotipa, slike i proizvodi također se mogu vektorizirati. Tako ih možete koristiti za reklamne kampanje, reklame ili časopise. Ta se grafika zatim sastoji od jednostavnih linija, krugova ili poligona koji predstavljaju objekt. To znači da se njihova veličina može mijenjati bez gubitka kvalitete.